Đại học Nihon Fukushi: Đào tạo Phúc lợi Xã hội toàn diện nhất

trường Đại học Nihon Fukushi - Đại học Phúc lợi Xã hội toàn diện nhất của Nhật Bản. Giáo dục đại học tại Đại học Nihon Fukushi, khám phá toàn diện phúc lợi của kỷ nguyên mới từ các lĩnh vực đa dạng giúp sinh viên nắm bắt đư..

Trong chuyên mục trường đại học ở Nhật hôm nay Thang Long OSC sẽ chia sẻ với các bạn thông tin của trường Đại học Nihon Fukushi – Đại học Phúc lợi Xã hội toàn diện nhất của Nhật Bản. Các bạn đi du học Nhật Bản nên tham khảo 

Giới thiệu về Đại học Nihon Fukushi  (NIHON FUKUSHI UNIVERSITY)

Lịch sử hình thành: Năm 1950 là Trường Cao đẳng Công nghệ Xã hội Chubu được thành lập. Viện Khoa học Xã hội được thành lập (Bộ Xã hội hiện nay).

Trong xã hội hiện đại của chúng ta, chúng ta thấy kỷ luật phúc lợi xã hội phát triển và thay đổi mỗi ngày. Năm 2013 Đại học Nihon Fukushi kỷ niệm 60 năm và tiếp tục nắm bắt những thay đổi trong lĩnh vực này, tạo ra một số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp thành công trong lĩnh vực phúc lợi xã hội. Là một trường đại học phúc lợi xã hội toàn diện, với nguồn gốc vững chắc được trồng trong cộng đồng địa phương nhưng phấn đấu để đáp ứng nhu cầu toàn cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nguồn nhân lực có khả năng hỗ trợ xã hội và con người.
Trong tiếng Nhật, ý nghĩa ban đầu của từ ‘福祉 hoặc fukushi’ (phúc lợi xã hội) có nghĩa là ‘hạnh phúc của người dân’. Tại trường đại học Nihon Fukushi, chúng tôi giữ từ viết bằng hiragana như ふ く し, để khuyến khích học sinh suy nghĩ về mức độ của từ thực sự có ý nghĩa, một từ bao gồm việc có một xã hội thoải mái và an toàn và cách sống để mọi người có thể sống khỏe mạnh và với một mục đích.
Trường cung cấp các bộ môn và các khóa học về phúc lợi xã hội, trong đó sinh viên học các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khoẻ liên quan đến ‘cuộc sống’, kinh tế và phúc lợi xã hội cần thiết cho một lối sống lành mạnh, và sự giáo dục và phát triển cần thiết để hỗ trợ ‘ với động cơ và mục đích “. Đại học Nihon Fukushi nuôi dưỡng và sản xuất các chuyên gia về phúc lợi xã hội, những người có thể chứng minh kiến ​​thức chuyên môn của họ để thành công trong tất cả các lĩnh vực của xã hội hiện đại.

Trường Đại học Nihon tại Nhật Bản cũng là một trong những trường được nhiều bạn sinh viên quốc tế lựa chọn. Đi du học Nhật Bản tại đây bạn sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp

đại học Nihon Fukushi

Giáo dục đại học tại Đại học Nihon Fukushi, khám phá toàn diện phúc lợi của kỷ nguyên mới từ các lĩnh vực đa dạng. Dựa trên việc theo đuổi chân lý và nhân phẩm, chúng tôi hướng tới đào tạo những người lãnh đạo sẽ đóng góp vào xã hội phúc lợi trong tương lai.

 • Khoa Phúc lợi Xã hội
 • Khoa Kinh tế
 • Khoa Phúc lợi và Quản trị Kinh doanh
 • Khoa Phát triển Trẻ em
 • Khoa Phúc lợi và Phát triển Quốc tế
 • Khoa Y Khoa
 • Khoa Điều dưỡng
 • Khoa khoa học thể thao

1. Du học Nhật Bản tại trường Đại học Nihon Fukushi

 • Kinh tế học
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 25,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 417,500 Yên (Niên khóa 2017) Okuda, Mihama-cho, Chita-gun, Aichi
  Khoa
  • Kinh tế học
 • Phúc lợi phúc lợi quốc tế …
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 2người (Niên khóa 2017) 25,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 417,500 Yên (Niên khóa 2017) Okuda, Mihama-cho, Chita-gun, Aichi
  Khoa
  • Phát triển phúc lợi quốc tế
 • Phúc lợi xã hội
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 25,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 417,500 Yên (Niên khóa 2017) Okuda, Mihama-cho, Chita-gun, Aichi
  Khoa
  • Phúc lợi xã hội
 • Sự phát triển của trẻ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 25,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 417,500 Yên (Niên khóa 2017) Okuda, Mihama-cho, Chita-gun, Aichi
  Khoa
  • Tâm lý học
 • Khoa học thể thao
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 25,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 425,000 Yên (Niên khóa 2017) Okuda Mihama-cho Chita-gun
  Khoa
  • Khoa học thể thao

xem thêm >> chi phí du học nhật bản 2018

Số lượng nhân viên tại Đại học Nihon Fukushi (tính đến ngày 01 tháng 5 năm 2017)

Khoa Giáo sư Phó giáo sư Trợ lý Giáo sư Toàn bộ
Khoa Phúc lợi Xã hội 20 15 11 46
Khoa Kinh tế 12 5 0 17
Khoa Quản lý Y tế (giáo dục từ xa) 10 4 18 32
Khoa Phát triển Trẻ em 21 17 2 40
Khoa Phát triển Phúc lợi Quốc tế 7 2 2 11
Khoa Khoa học Y tế 18 10 10 38
Khoa điều dưỡng số 8 số 8 10 26
Khoa Khoa học Thể thao 7 4 số 8 19
Toàn bộ 103 65 61 229

Số học sinh trong trường Đại học Nihon Fukushi (tính đến ngày 01 tháng 5 năm 2017)

Khoa

Khoa Bộ phận Toàn bộ
Khoa Phúc lợi Xã hội Sở Phúc lợi Xã hội 1.818
Khoa Kinh tế Khoa Kinh tế 612
Khoa Quản lý Y tế (giáo dục từ xa) 6.645
Khoa Phát triển Trẻ em Sở Phát triển Trẻ em 736
Khoa Tâm lý Lâm sàng 506
Khoa Phát triển Phúc lợi Quốc tế Vụ Phát triển Phúc lợi Quốc tế 181
Khoa Khoa học Y tế Vụ Phục hồi chức năng 504
Khoa Chăm sóc Con người 259
Khoa điều dưỡng Khoa học điều dưỡng 323
Khoa Khoa học Thể thao Khoa Khoa học Thể thao 196
Toàn bộ 11.781

Cao học

Chương trình Khoa Toàn bộ
Trường Phúc lợi Xã hội Nihon Fukushi (Chương trình Thạc sỹ) Phúc lợi xã hội chính 1
Thạc sỹ Phúc lợi Xã hội (Khoá học) 66
Tâm lý học lâm sàng Chuyên ngành (buổi học buổi tối) 22
Quản lý Dịch vụ Y tế và Xã hội (Chương trình Thạc sỹ) Trường Y tế và Quản lý Dịch vụ Xã hội, Đại học Nihon Fukushi Quản lý Dịch vụ Y tế và Dịch vụ Xã hội (Lớp học Tối) 50
Nihon Fukushi Đại học Phát triển Xã hội Quốc tế (Chương trình Thạc sĩ) Chuyên ngành Phát triển Xã hội Quốc tế (Khoá học) 48
Nihon Fukushi Trường Đại học về Sức khoẻ và Phát triển Xã hội (Tiến sỹ) Phúc lợi xã hội chính 47
Quản lý Y tế Major số 8
Chuyên ngành Phát triển Xã hội Quốc tế (Khoá học) 5
Toàn bộ 247

Đăng bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Tags: , ,