Đại học Asia – Trường tư thục nổi tiếng tại Tokyo

Đại học Asia ( Asia University ) là trường đại học tư thục có trụ sở tại Tokyo, được thành lập năm 1955, đây là ngôi trường khá nổi tiếng được nhiều du học sinh quốc tế quan tâm...

Đại học Asia ( Asia University ) là trường đại học tư thục có trụ sở tại Tokyo, được thành lập năm 1955 , đây là ngôi trường khá nổi tiếng được nhiều du học sinh quốc tế quan tâm. Các bạn chuẩn bị đi du học Nhật Bản nên tham khảo nhé.

Đại học Asia – Trường tư thục nổi tiếng tại Tokyo ( Asia University )

Địa chỉ liên hệ: 5-24-10 Sakai, Musashino-shi, Tokyo

Điện thoại: 0422-36-3255

Fax: 0422-36-4869

Chính sách đào tạo và thực hiện chương trình đào tạo của trường Đại học Asia

Để có được kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ được trích dẫn trong Chính sách Đại học, chúng tôi tổ chức các môn học sau đây một cách có hệ thống, đối mặt với mỗi sinh viên, mở rộng bài giảng, bài tập , Chúng tôi thực hành giáo dục kết hợp đào tạo thực hành có hiệu quả. 

Nội dung giáo dục

 • Để đặt một loạt các nghệ thuật tự do để tìm hiểu, để đặt các ngôn ngữ và thế giới, biểu hiện và nghệ thuật, con người và xã hội, tâm trí và cơ thể, thông tin và thiên nhiên và môi trường, một loạt các Liberal Arts và Giáo dục đại cương khóa học được phân loại trong cuộc sống và sự nghiệp.
 • Tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Tiếng Hin-ddi, Mông Cổ, cơ hội của các cơ hội học tập 14 ngôn ngữ và học tập ở nước ngoài của Thái Lan Cung cấp một loạt các chương trình giáo dục ngôn ngữ.
 • Để có được kiến ​​thức và kỹ năng tiên tiến, các khóa học được sắp xếp dựa trên hệ thống chuyên môn của từng bộ / ngành.
 • Chương trình trao đổi học tập tại 18 trường đại học tại 11 quốc gia / khu vực 18 trường đại học, chủ yếu tập trung vào học ngắn hạn ở nước ngoài, đào tạo ngôn ngữ với 15 trường đại học / cơ sở ở 14 quốc gia sử dụng chương trình Mỹ để du học nước ngoài 5 tháng và nghỉ phép dài hạn Tôn trọng sự đa dạng của các giá trị như gửi đi chương trình ở nước ngoài và giáo dục quốc tế có thể đóng góp cho cộng đồng quốc tế.
 • 5 tháng du học tại Trung Quốc và Đại Liên, chẳng hạn như chương trình phát triển nghề nghiệp cho việc đào tạo ngôn ngữ và thực tập, nó cung cấp một loạt các thực tập, thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp để có được những kỹ năng thực tế để thu hút tích cực xã hội.

đại học Asia

Các khoa của trường Đại học Asia

 • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Vụ Quản trị Kinh doanh
  • Vụ Quản lý Khách sạn
 • Khoa Kinh tế
  • Khoa Kinh tế
 • Khoa Luật
  • Vụ Pháp luật
 • Khoa Quan hệ Quốc tế
  • Vụ Quan hệ Quốc tế
  • Vụ Truyền thông Đa văn hóa
 • Vụ Sáng tạo Đô thị
  • Vụ Sáng tạo Đô thị

 Học phí của trường Đại học Asia

Khoa Quản trị Kinh doanh

(Đơn vị: Yên)
2016 2015 2014 2013
Phí đăng ký 230.000 - - -
Học phí Kỳ trước 335.000 335.000 335.000 335.000
Giai đoạn muộn 335.000 335.000 335.000 335.000
Phí trang thiết bị Kỳ trước 130.000 130.000 130.000 130.000
Giai đoạn muộn 130.000 130.000 130.000 130.000
Chi phí đào tạo sinh viên 7.000 - - -
Quảng trường Farewell - - - 15.000
Phí hội viên cựu sinh viên Phí nhập cảnh 2.000 - - -
Phí thành viên 10.000 10.000 10.000 10.000
Bảo hiểm sức khoẻ sinh viên Phí nhập cảnh 500 - - -
Phí liên minh 3.500 3.500 3.500 3.500
Quỹ dự an quỹ cựu sinh viên 5.000 5.000 5.000 5.000
Phí cho người phụ trách 10.000 10.000 10.000 10.000
Tổng cộng Kỳ trước 733.000 493.500 493.500 508, 500
Giai đoạn muộn 465.000 465.000 465.000 465.000
Năm số tiền 1.198.000 958, 500 958, 500 973, 500

Khoa Kinh tế

(Đơn vị: Yên)
2016 2015 2014 2013
Phí đăng ký 230.000 - - -
Học phí Kỳ trước 335.000 335.000 335.000 335.000
Giai đoạn muộn 335.000 335.000 335.000 335.000
Phí trang thiết bị Kỳ trước 130.000 130.000 130.000 130.000
Giai đoạn muộn 130.000 130.000 130.000 130.000
Chi phí đào tạo sinh viên 18.000 - - -
Quảng trường Farewell - - - 15.000
Phí hội viên cựu sinh viên Phí nhập cảnh 2.000 - - -
Phí thành viên 10.000 10.000 10.000 10.000
Bảo hiểm sức khoẻ sinh viên Phí nhập cảnh 500 - - -
Phí liên minh 3.500 3.500 3.500 3.500
Quỹ dự an quỹ cựu sinh viên 5.000 5.000 5.000 5.000
Phí cho người phụ trách 10.000 10.000 10.000 10.000
Tổng cộng Kỳ trước 744.000 493.500 493.500 508, 500
Giai đoạn muộn 465.000 465.000 465.000 465.000
Năm số tiền 1.209.000 958, 500 958, 500 973, 500

Khoa Luật

(Đơn vị: Yên)
2016 2015 2014 2013
Phí đăng ký 230.000 - - -
Học phí Kỳ trước 335.000 335.000 335.000 335.000
Giai đoạn muộn 335.000 335.000 335.000 335.000
Phí trang thiết bị Kỳ trước 130.000 130.000 130.000 130.000
Giai đoạn muộn 130.000 130.000 130.000 130.000
Chi phí đào tạo sinh viên 30.000 - - -
Quảng trường Farewell - - - 15.000
Phí hội viên cựu sinh viên Phí nhập cảnh 2.000 - - -
Phí thành viên 10.000 10.000 10.000 10.000
Bảo hiểm sức khoẻ sinh viên Phí nhập cảnh 500 - - -
Phí liên minh 3.500 3.500 3.500 3.500
Quỹ dự an quỹ cựu sinh viên 5.000 5.000 5.000 5.000
Phí cho người phụ trách 10.000 10.000 10.000 10.000
Tổng cộng Kỳ trước 756.000 493.500 493.500 508, 500
Giai đoạn muộn 465.000 465.000 465.000 465.000
Năm số tiền 1.221.000 958, 500 958, 500 973, 500

Khoa Quan hệ Quốc tế

(Đơn vị: Yên)
2016 2015 2014 2013
Phí đăng ký 230.000 - - -
Học phí Kỳ trước 375.000 375.000 375.000 375.000
Giai đoạn muộn 375.000 375.000 375.000 375.000
Phí trang thiết bị Kỳ trước 130.000 130.000 130.000 130.000
Giai đoạn muộn 130.000 130.000 130.000 130.000
Chi phí đào tạo sinh viên 30.000 - - -
Quảng trường Farewell - - - 15.000
Chi phí đào tạo tiếng Anh 10.500 - 7.000 -
Phí hội viên cựu sinh viên Phí nhập cảnh 2.000 - - -
Phí thành viên 10.000 10.000 10.000 10.000
Bảo hiểm sức khoẻ sinh viên Phí nhập cảnh 500 - - -
Phí liên minh 3.500 3.500 3.500 3.500
Quỹ dự an quỹ cựu sinh viên 5.000 5.000 5.000 5.000
Phí cho người phụ trách 10.000 10.000 10.000 10.000
Tổng cộng Kỳ trước 806, 500 533.500 540.500 548, 500
Giai đoạn muộn 505.000 505.000 505.000 505.000
Năm số tiền 1.311.500 1.038.500 1.045.500 1.053.500

Vụ Sáng tạo Đô thị

(Đơn vị: Yên)
2016 2015 2014 2013
Phí đăng ký 230.000 - - -
Học phí Kỳ trước 375.000 375.000 375.000 375.000
Giai đoạn muộn 375.000 375.000 375.000 375.000
Phí trang thiết bị Kỳ trước 130.000 130.000 130.000 130.000
Giai đoạn muộn 130.000 130.000 130.000 130.000
Chi phí đào tạo sinh viên 30.000 - - -
Quảng trường Farewell - - - 15.000
Phí hội viên cựu sinh viên Phí nhập cảnh 2.000 - - -
Phí thành viên 10.000 10.000 10.000 10.000
Bảo hiểm sức khoẻ sinh viên Phí nhập cảnh 500 - - -
Phí liên minh 3.500 3.500 3.500 3.500
Quỹ dự an quỹ cựu sinh viên 5.000 5.000 5.000 5.000
Phí cho người phụ trách 10.000 10.000 10.000 10.000
Tổng cộng Kỳ trước 796.000 533.500 533.500 548, 500
Giai đoạn muộn 505.000 505.000 505.000 505.000
Năm số tiền 1.301.000 1.038.500 1.038.500 1.053.500

Trong các ngành học, sinh viên quốc tế lựa chọn theo học nhiều nhất là Khoa Kinh doanh. Theo thống kê năm học 2015 có tổng số 364 sinh viên quốc tế theo học tại trường, trong đó sinh viên Việt Nam là 15 người.

Trường đại học cũng có nhiều học bổng dành cho sinh viên miễn giảm một phần hay toàn bộ học phí như học bổng Phúc lợi Châu Á, Học bổng Tokyu, Chương trình Học giả Mỹ Châu Á,…

truong-dai-hoc-asia-nhat-ban

Chi phí sinh hoạt tại trường Đại học Asia

Cũng như các trường ở khu vực Tokyo, cuộc sống sinh viên nước ngoài ở đây khá nhộn nhịp, chi phí sinh hoạt đắt đỏ (từ 10 – 15 vạn yên/tháng) nhưng có nhiều cơ hội tìm được việc làm thêm với mức lương khoảng 1000 yên/giờ.

xem thêm: chi phí du học nhật bản 2018

Liên hệ tư vấn du học Nhật Bản miễn phí: 1900 1582

Đăng bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Tags: