Author Archives for admin

Đàn ông Nhật Bản kiếm 1 tỷ/năm vẫn chưa dám kết hôn

Đàn ông Nhật Bản kiếm 1 tỷ/năm vẫn chưa dám kết hôn còn đàn ông Việt thì sao?

October 16, 2017 10:04 am Published by Leave your thoughts

15,2% đàn ông Nhật không thể kết hôn nếu chưa có mức thu nhập >=1 tỷ đồng mỗi năm. Đàn ông Nhật sợ lấy vợ sẽ khổ đủ đường nếu không mạnh về mặt tài chính. Họ luôn mong muốn là trụ cột của gia đình, song dù có công việc ổn định thì nam giới Nhật vẫn bị ám ảnh bởi sự suy thoái của nền kinh tế.