Thông báo Đơn hàng thực phẩm tại Tottori – Nhật Bản

Thông báo Đơn hàng thực phẩm tại Tottori – Nhật Bản

September 15, 2020 4:01 pm

Cơ hội đi làm việc tại nhà máy sản xuất thực phẩm lớn tại Tottori Nhật Bản dành cho 09 bạn nữ đủ điều kiện tham gia chương trình XKLD Nhật Bản. Liên hệ ngay 0981 057 683 để được tư vấn đăng ký