Du học Nhật Bản Trường Nhật ngữ Katugaku Shoin

Du học Nhật Bản Trường Nhật ngữ Katugaku Shoin

August 15, 2018 9:02 am

Trường Nhật ngữ Katugaku Shoin là ngôi trường chuyên đào tạo tiếng Nhật, được thành lập năm 2012 tại Kyoto-shi, thành phố Kyoto Nhật Bản. Tuy trường mới thành lập nhưng chất lượng đào tạo rất tốt thu hút lượng lớn học sinh quốc tế theo học.