Kể về làng xuất khẩu lao động giàu nhất Hà Tĩnh

Kể về làng xuất khẩu lao động giàu nhất Hà Tĩnh

January 21, 2015 4:20 am

Xã Cương Gián tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 14.000 dân nhưng mấy chục năm nay đã có tới 2.500 người đã được đưa đi xuất khẩu lao động, mỗi nhà bình quân có từ 2-3 người xuất ngoại, đặc biệt có những gia đình có 9-10 người xuất khẩu lao động, mỗi năm người dân xuất khẩu đem về khoảng 70-80 tỷ đồng;