Author Archives for admin

Kết quả xin visa du học Nhật Bản

Kết quả xin visa du học Nhật Bản

September 19, 2018 9:42 am Published by Leave your thoughts

Kết quả visa du học nhật bản sẽ được trả vào thời gian buổi chiều, từ 13h30 đến 16h45, tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ những ngày nghỉ lễ của Đại sứ quán )