Tin vui: Lương tối thiểu tại Nhật Bản tăng nhiều trong năm 2017

Tin vui: Lương tối thiểu tại Nhật Bản tăng nhiều trong năm 2017

September 28, 2016 10:30 am

Tin vui cho lao động Việt: Mức lương tối thiểu tại Nhật tăng mạnh trong năm 2017. Việc tăng 25 yên/h phản ánh rằng chính phủ Nhật rất coi trọng người lao động..Mức lương mới, được chính phủ nhật công bố vào thứ ba sẽ có hiệu lực tính từ ngày 1/1/2017 trên tất cả 47 tỉnh thành tại Nhật Bản