Đài Loan tăng mức lương cơ bản vào năm 2018

Đài Loan tăng mức lương cơ bản vào năm 2018

November 2, 2017 8:22 am

Đài Loan mức lương cơ bản hàng tháng sẽ được tăng từ 21.009 Đài Tệ lên 22.000 Đài Tệ và quyết định này sẽ chính thức được áp dụng vào đầu năm 2018