Bị bệnh mù màu có đi du học được không ?

Bị bệnh mù màu có đi du học được không ?

May 16, 2018 11:47 am

Em rất yêu thích đất nước Nhật Bản và mong muốn được học tập tại đây, công ty cho em biết trường hợp bị bệnh mù màu có đi du học Nhật Bản được không ạ? Nếu không đi Nhật được thì có đi các nước khác được không ?