Tại sao nên du học Nhật Bản mà không phải một nước khác?

Tại sao nên du học Nhật Bản mà không phải một nước khác?

May 6, 2017 9:10 am

Tại sao nên du học Nhật Bản, và có nên đi du học Nhật Bản vừa học vừa làm hay không, hoặc tại sao không chọn một đất nước nói tiếng Anh như Mỹ, Úc, Cannada? Tại sao số lượng du học sinh tại Nhật Bản ngày một tăng lên?