Không khí Giáng Sinh ở Nhật Bản như thế nào?

Không khí Giáng Sinh ở Nhật Bản như thế nào?

December 16, 2017 11:01 am

Lễ Giáng Sinh không phải là ngày quốc lễ ở Nhật Bản nhưng vài năm gần đây Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ đầy ý nghĩa ở Nhật Bản, dịp lễ để mọi người thể hiện tình cảm của mình với những người xung quanh.