Lương Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017 bao nhiêu 1 tháng ?

Lương Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017 bao nhiêu 1 tháng ?

November 3, 2016 10:36 am

Lương cơ bản đi xuất khẩu lao động Nhật Bản bao nhiêu 1 tháng? Đi Nhật tổng thu nhập bình quân có cao không, ngoài lương cơ bản ra còn được hưởng chế độ gì? Đó là câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Huy thôn Hà Nguyên - Hưng Hà - Thái Bình