Gợi ý cách chọn môi trường học khi du học Nhật Bản

Gợi ý cách chọn môi trường học khi du học Nhật Bản

March 22, 2016 11:40 am

Trước thềm du học Nhật Bản thường các du học sinh sẽ lo lắng vấn đề chọn nơi ăn chốn ở và môi trường học phù hợp. Bạn có thể nhập học tại những trường nào? Thông thường khi du học Nhật Bản tự túc, những trường mà du học sinh có thể nhập học bao gồm: trường Nhật ngữ, trường chuyên môn, đại học, trường đại học ngắn hạn, khóa thạc sĩ hay khóa tiến sĩ ở cao học

Du học Nhật Bản: Điều kiện và thủ tục các cấp học

Du học Nhật Bản: Điều kiện và thủ tục các cấp học

June 18, 2015 3:51 pm

Điều kiện và thủ tục đi du học tại Nhật Bản: Các bạn muốn vào các trường đại học, cao đẳng.. của Nhật Bản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục sau: Chương trình đại học chính quy thường kéo dài 4 năm, riêng y khoa, nha khoa và thú y học kéo dài 6 năm.