“Cá kiếm” đến cả tỷ đồng khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

“Cá kiếm” đến cả tỷ đồng khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

December 16, 2016 9:34 am

Sau 3 năm đi xuất khẩu lao động Nhật Bản người lao động có thể tích lũy được bao nhiêu tiền? Tối thiểu 400 đến 800, người chăm chỉ và có năng lực có thể kiếm bạc tỷ. Con số ấy hẳn khiến nhiều người ngồi mơ nước Nhật với thoát nghèo, đổi đời

Đi xuất khẩu lao động nước ngoài cần đáp ứng 7 điều kiện sau

Đi xuất khẩu lao động nước ngoài cần đáp ứng 7 điều kiện sau

October 27, 2016 8:49 am

Tùy từng hình thức đi làm việc ở nước ngoài như Nhật Bản, Đài Loan... mà người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tương ứng. Theo Điều 42, điều kiện để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau: