Nên học tập Nhật Bản những “chuyện lạ”

Nên học tập Nhật Bản những “chuyện lạ”

October 14, 2015 9:30 pm

Nên học tập Nhật Bản những "chuyện lạ" , Người Nhật có nhiều thói quen, văn hoá rất lạ rất đặc biệt, từ việc đi đứng cho tới tính trung thực, sống bình đẳng và nhân văn..đó là những đức tính tốt đáng để chúng ta học tập.