ThangLong OSC bồi dưỡng kiến thức cho lao động đi Algeria

ThangLong OSC bồi dưỡng kiến thức cho lao động đi Algeria

July 15, 2016 9:16 am

Ngày 12/07, Thăng Long OSC đã tổ chức thành công buổi ký kết hợp đồng lao động và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người đi xuất khẩu lao động Algeria..Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, người tham gia xuất khẩu lao động Algeria được phổ biến rất kỹ về truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán, pháp luật,..