Author Archives for admin

Cách mặc áo Kimono của Nhật Bản

Cách mặc áo Kimono của Nhật Bản

September 23, 2019 3:48 pm Published by Leave your thoughts

Việt Nam có áo dài còn Nhật Bản có Kimono, trang phục truyền thống nổi tiếng khắp thế giới. Đến Nhật Bản chắc chắn ai cũng tò mò thích thú muốn được mặc Kimono một lần để xem chúng ra sao