Thanh Hóa: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để thoát nghèo bền vững

Thanh Hóa: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để thoát nghèo bền vững

January 2, 2017 9:41 am

Năm 2015, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tuyển chọn và đào tạo được hơn 17.000 lao động và đưa được 9.925 lao động xuất cảnh (đạt 99,2% kế hoạch năm và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2014), góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống 3,6%,

Đi xuất khẩu lao động tăng thu nhập cho người nghèo

Đi xuất khẩu lao động tăng thu nhập cho người nghèo

February 25, 2015 1:25 am

Sau hơn 5 năm thực hiện đã khẳng định chủ trương đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài là hoàn toàn đúng đắn và khả thi. Lao động các huyện nghèo có thể đến làm việc tại tất cả các thị trường, từ thị trường dễ tính đến thị trường có yêu cầu cao về chất lượng lao động như Nhật Bản, Hàn Quốc.