Thanh Hóa: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để thoát nghèo bền vững

Thanh Hóa: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để thoát nghèo bền vững

January 2, 2017 9:41 am

Năm 2015, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tuyển chọn và đào tạo được hơn 17.000 lao động và đưa được 9.925 lao động xuất cảnh (đạt 99,2% kế hoạch năm và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2014), góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống 3,6%,