Thái Bình: Xuất khẩu lao động mang lại hiệu quả kinh tế

Thái Bình: Xuất khẩu lao động mang lại hiệu quả kinh tế

February 3, 2015 1:49 pm

Thuận lợi cho công tác xuất khẩu lao động ở Thái Bình, đó là nguồn lao động dồi dào, trẻ, khỏe, trình độ văn hóa cơ bản đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Thêm vào đó, chủ yếu là thị trường xuất khẩu lao động Nhật bản, xuất khẩu lao động Đài Loan và một số nước khu vực Trung Đông