Tuyển 09 nam làm đột dập kim loại thu nhập cao tại Saitama

Tuyển 09 nam làm đột dập kim loại thu nhập cao tại Saitama

August 29, 2016 9:33 am

Cần tuyển gấp 09 nam cho đơn hàng đột dập kim loại. Đây được đánh giá là đơn tốt, đem lại mức thu nhập khá cao và không yêu cầu về kinh nghiệm, trình độ học vấn nên sẽ thu hút nhiều lao động đăng ký tham gia.