Tuyến gấp quản lý thực tập sinh làm việc tại Hà Nội

Tuyến gấp quản lý thực tập sinh làm việc tại Hà Nội

September 27, 2016 9:40 am

Tuyến gấp quản lý thực tập sinh làm việc tại Hà Nội. Yêu cầu quản sinh phải sâu sát điều chỉnh nếp sống của học viên theo quy định. Lương, chế độ đãi ngộ tốt, Có chỗ ở ngay tại trung tâm; được hưởng các chính sách đãi ngộ của công ty (sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)