Du học Nhật Bản ngành cơ khí, chế tạo

Du học Nhật Bản ngành cơ khí, chế tạo

March 13, 2017 11:09 am

Em đang học lớp 12 , muốn đi du học tại Nhật Bản ngành cơ khí chế tạo thì phải làm thủ tục như thế nào? Nếu chưa biết tiếng Nhật thì có đi du học được không ?