Tìm hiểu về học bổng du học Nhật Bản

Tìm hiểu về học bổng du học Nhật Bản

June 21, 2015 5:14 pm

Để nhận được học bổng du học Nhật Bản, ngoài thành tích học tập tốt, người nộp đơn còn phải biết chọn cho mình trường học đúng nguyện vọng, khả năng, và đặc biệt quan trọng là nghệ thuật phỏng vấn và thi tuyển học bổng.