Có nên du học nhật Bản tại Fukuoka không?

Có nên du học nhật Bản tại Fukuoka không?

August 1, 2017 8:51 am

Có nên du học nhật Bản tại Fukuoka không? Nếu có thì nên chọn trường nào? Fukuoka có rất nhiều trường đại học công lập, đại học tư lập, các trường chuyên môn với trình độ học vấn cao. Hiện tại, thành phố có 38 trường Đại học