Thời gian đi du học Nhật Bản bao lâu, học mấy năm ?

Thời gian đi du học Nhật Bản bao lâu, học mấy năm ?

September 12, 2017 9:18 am

Đi du học Nhật Bản mất bao lâu? học mấy năm? Thời gian đi du học chênh lệch thế nào giữa các hình thức du học? Thực tế, thời gian du học Nhật Bản dài hay ngắn tuỳ mục đích đi du học của mỗi người. Trước hết, bạn phải hiểu rõ được thời gian học trong các cấp bậc học tại các trường học của Nhật Bản.