Thời gian đi du học Nhật Bản bao lâu, học mấy năm ?

Thời gian đi du học Nhật Bản bao lâu, học mấy năm ?

September 12, 2017 9:18 am

Thực tế, thời gian du học Nhật Bản dài hay ngắn tuỳ mục đích đi du học của mỗi người. Trước hết, bạn phải hiểu rõ được thời gian học trong các cấp bậc học tại các trường học của Nhật Bản.