Xuất khẩu lao động đơn hàng dệt Phú Kiều ở Đài Trung

Xuất khẩu lao động đơn hàng dệt Phú Kiều ở Đài Trung

June 20, 2017 9:30 am

Thông báo tuyển dụng nam đi xuất khẩu lao động thao tác máy trong nhà máy dệt Phú Kiều, đây là đơn hàng truyền thống của công ty. (THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY HIỆN TẠI LÀ 31,000 ĐÀI TỆ/ THÁNG, KHOẢNG 1000USD)

Đơn hàng Xuất khẩu lao động tháng 12 Tuyển nam thao tác máy dệt

Đơn hàng Xuất khẩu lao động tháng 12 Tuyển nam thao tác máy dệt

December 16, 2016 10:47 am

Đợt tuyển cuối cùng trong năm này, Phú Kiều cần gấp 5 lao động khỏe mạnh, chăm chỉ, lấy cả lao động đã từng xuất khẩu lao động Đài Loan. Nhà máy Phú Kiều vốn là đối tác tuyển dụng lao động xuất khẩu truyền thống của ThangLongOSC

Tuyển gấp 30 nam thao tác máy dệt tại Đài Loan

Tuyển gấp 30 nam thao tác máy dệt tại Đài Loan

May 17, 2016 4:18 pm

Tuyển 30 nam thao tác máy dệt tại Đài Loan. Đây là một trong những đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan tốt nhất tháng với thu nhập cao, phí thấp, bay nhanh. Lao động đã đi Đài Loan về vẫn được công ty tạo điều kiện đi tiếp nhé các bạn