Độ tuổi nào dễ trúng tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản nhất?

Độ tuổi nào dễ trúng tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản nhất?

January 7, 2017 9:03 am

Thông thường ở độ tuổi trẻ thì vẫn dễ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hơn, đặc biệt là trong khoảng 19 đến 30 tuổi. Và ở mỗi ngành đặc thù, doanh nghiệp Nhật lại lựa chọn độ tuổi khác nhau sao cho mọi yếu tố đều đáp ứng được công việc của xí nghiệp.