Lựa chọn du học Nhật Bản cần quan tâm 4 kỳ nhập học sau

Lựa chọn du học Nhật Bản cần quan tâm 4 kỳ nhập học sau

July 25, 2016 9:36 am

Một năm, chặng đường du học Nhật Bản được chia ra làm 4 kỳ nhập học dành cho sinh viên du học đó là kỳ nhập học tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Thông tin cụ thể về các kỳ nhập học của các trường tại Nhật như sau: