Các Trường tiếng Nhật tuyển sinh kỳ tháng 7

Công ty du học Thăng Long hôm nay xin chia sẻ thông tin du học Nhật Bản , cụ thể thông tin về các trường tiếng Nhật tuyển sinh kỳ học tháng 7/2017...

Công ty tư vấn du học Thăng Long hôm nay xin chia sẻ thông tin du học Nhật Bản , cụ thể là thông tin về các trường tiếng Nhật tuyển sinh kỳ học tháng 7/2017. Bạn nào có ý định đi du học hãy tham khảo để chọn cho mình ngôi trường phù hợp nhé

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIẾNG NHẬT TUYỂN SINH DU HỌC KỲ THÁNG 7

STT Tỉnh Thành phố Tên trường Nhật ngữ Học phí/năm Cộng năm đầu
1 Tokyo Adachi-ku Tokyo Johoku Japanese Language School 540000 630000
2 Tokyo Arakawa-ku Akamonkai International Language Academy 620000 720000
3 Tokyo Arakawa-ku Akamonkai International Language Academy, Nippori College 620000 720000
4 Tokyo Arakawa-ku Dynamic Business College 600000 735000
5 Tokyo Arakawa-ku International Education Culture Center 583200 703660
6 Tokyo Chiyoda-ku Chiyoda International Language Academy 567000 808500
7 Tokyo Chiyoda-ku Kokusai Gaigogakuin 538750 634250
8 Tokyo Chiyoda-ku Kudan Institute of Japanese Language & Culture 720000 835000
9 Tokyo Chiyoda-ku OHARA Japanese Language School 540000 670000
10 Tokyo Chiyoda-ku YMCA Tokyo Japanese Language School 530000 680000
11 Tokyo Chuo-ku International Institute of Japanese Language, The 540000 735000
12 Tokyo Edogawa-ku Jishugakkan Japanese Language Institute 567000 724500
13 Tokyo Edogawa-ku Toho International College 572400 672000
14 Tokyo Edogawa-ku Tokyo Bay Side Japanese School 540000 770000
15 Tokyo Edogawa-ku Tokyo Language Education Academy 720000 835000
16 Tokyo Edogawa-ku Toyo Language School 540000 744000
17 Tokyo Fussa-shi New Japan Academy 567000 733500
18 Tokyo Fussa-shi Tokyo Hirata Japanese Language School 567000 752060
19 Tokyo Hachioji-shi Tokyo International Exchange School 720000 835000
20 Tokyo Itabashi-ku Kokusho Japanese Language School 540000 660000
21 Tokyo Katsushika-ku Hana International Academy 570000 740000
22 Tokyo Katsushika-ku Joto Japanese School 567000 718000
23 Tokyo Katsushika-ku Sun-A International Academy 606000 716000
24 Tokyo Kita-ku Asia Fellowship Society Japanese Language School 588000 768000
25 Tokyo Kita-ku Japanese Language School of The Tokyo Foreign Language Academy 600000 760000
26 Tokyo Kita-ku System Toyo Gaigo 624000 777000
27 Tokyo Koto-ku Kinoshita Campus Japanese Language School 592200 728700
28 Tokyo Koto-ku Tokyo JE Language School 560000 685000
29 Tokyo Koto-ku YIEA Tokyo Academy (*) 600000 710000
30 Tokyo Meguro-ku Evergreen Language School 600000 753000
31 Tokyo Meguro-ku New Global Language School 630000 735000
32 Tokyo Minato-ku Aoyama International Education Institute Japanese Language Center 600000 760000
33 Tokyo Minato-ku Edo Cultural Center 690000 770000
34 Tokyo Minato-ku Kazankai Foundation The Toa Language Institute, The 550000 620000
35 Tokyo Minato-ku Tokyo Galaxy Japanese Language School 640000 718000
36 Tokyo Minato-ku Tokyo Japanese Language Center 630000 745500
37 Tokyo Minato-ku Tokyo Shibaura Institute of Foreign Language 540000 710000
38 Tokyo Minato-ku UJS Language Institute 660000 730000
39 Tokyo Musashino-shi Kichijoji Language School 615600 714600
40 Tokyo Nakano-ku TCC Japanese Institute 540000 673000
41 Tokyo Nakano-ku Tokyo Nakano Language School 583200 773600
42 Tokyo Ota-ku Tokyo College of Education Tamagawa School 540000 670000
43 Tokyo Ota-ku Tokyo University of Technology, Japanese Language School affiliated with 690000 853780
44 Tokyo Ota-ku Westcoast Language School 576000 732000
45 Tokyo Setagaya-ku Tokyo Hinoki Foreign Language School 567000 698250
46 Tokyo Shibuya-ku Aoyama School of Japanese 576000 646000
47 Tokyo Shibuya-ku ARC Academy Shibuya School 720000 822000
48 Tokyo Shibuya-ku Hiroo Japanese Center 600000 663000
49 Tokyo Shibuya-ku Naganuma School Tokyo School of Japanese Language, The 687500 737500
50 Tokyo Shibuya-ku OLJ Language Academy 600000 700000
51 Tokyo Shibuya-ku Shibuya Language School 630000 735000
52 Tokyo Shibuya-ku Tokyo Central Japanese Language School 542000 657000
53 Tokyo Shinjuku-ku Academy of Language Arts 570000 709000
54 Tokyo Shinjuku-ku ARC Academy Shinjuku School 720000 822000
55 Tokyo Shinjuku-ku ELITE Japanese Language School 480000 670000
56 Tokyo Shinjuku-ku Fuji International Language Institute 576000 712500
57 Tokyo Shinjuku-ku Human Academy Japanese Language School Tokyo Campus 583200 711800
58 Tokyo Shinjuku-ku I. S. I Tokyo 630000 735000
59 Tokyo Shinjuku-ku ISI Language School 630000 735000
60 Tokyo Shinjuku-ku Japan Tokyo International School 567000 707750
61 Tokyo Shinjuku-ku Japanese Language Institute, Nichibei Kaiwa Gakuin International Education Center 780000 840000
62 Tokyo Shinjuku-ku JCLI Nihongo Gakko (*) 630000 787500
63 Tokyo Shinjuku-ku Kai Japanese Language School 800000 850000
64 Tokyo Shinjuku-ku KCP International Japanese Language School 708000 788000
65 Tokyo Shinjuku-ku KCP Japanese Language School Japanese Language for Cross Cultural Enrichment 567000 661500
66 Tokyo Shinjuku-ku Labo International Exchange Foundation, Labo Japanese Language Institute 560000 650000
67 Tokyo Shinjuku-ku MANABI Gaigogakuin Shinjuku 630000 762300
68 Tokyo Shinjuku-ku MIDREAM School of Japanese Language 630000 720000
69 Tokyo Shinjuku-ku Mitsumine Career Academy Japanese Language Course 534000 790000
70 Tokyo Shinjuku-ku Nishi Tokyo Japanese Language School 552000 782000
71 Tokyo Shinjuku-ku Samu Language School 583200 739000
72 Tokyo Shinjuku-ku Sendagaya Japanese Institute 810000 896000
73 Tokyo Shinjuku-ku Shinjuku Gyoen Gakuin 580000 717560
74 Tokyo Shinjuku-ku Shinjuku International Exchange School 580000 705000
75 Tokyo Shinjuku-ku Shinjuku Japanese Language Institute 660000 792505
76 Tokyo Shinjuku-ku Tokyo ELS Japanese Language School 567000 682500
77 Tokyo Shinjuku-ku Tokyo International Academy 524400 634400
78 Tokyo Shinjuku-ku Tokyo International Japanese School 560000 700000
79 Tokyo Shinjuku-ku Tokyo World Language Academy 597200 736000
80 Tokyo Shinjuku-ku Toshin Language School 630000 710000
81 Tokyo Shinjuku-ku UNITAS Japanese Language School Tokyo 540000 660000
82 Tokyo Shinjuku-ku Waseda Edu Language School 606000 696000
83 Tokyo Shinjuku-ku Yohan Japanese Language School 600000 700000
84 Tokyo Shinjuku-ku Yoshida Institute of Japanese Language 564000 672500
85 Tokyo Shinjuku-ku YU Language Academy 560000 685000
86 Tokyo Suginami-ku Shinwa Gaigo Academy 540000 720000
87 Tokyo Suginami-ku Tokyo Noah Language School 540000 690000
88 Tokyo Suginami-ku Tokyo Sanritsu Academy 630000 766500
89 Tokyo Suginami-ku TOPA 21st Century Language School 606000 723500
90 Tokyo Sumida-ku MANABI Japanese Language Institute Tokyo 630000 762300
91 Tokyo Sumida-ku Shinpo International Institute 560000 700000
92 Tokyo Taito-ku Cultural Department of Tamagawa International Language School 570000 728550
93 Tokyo Taito-ku Inter-Cultural Institute of Japan 660000 788000
94 Tokyo Taito-ku LIC Kokusai Gakuin 540000 710000
95 Tokyo Taito-ku Tamagawa International Language School 570000 728550
96 Tokyo Taito-ku Tokyo International Asahi Institute 576000 686000
97 Tokyo Taito-ku Tokyo International Culture Education Institute 630000 762300
98 Tokyo Taito-ku Tokyo Riverside School 544320 824720
99 Tokyo Taito-ku Waseda Bunka Kan Nihongoka 680000 776000
100 Tokyo Toshima-ku An Language School 557280 727680
101 Tokyo Toshima-ku International Academy Japanese Language Institute 567000 745500
102 Tokyo Toshima-ku International Conversation Academy 581000 761000
103 Tokyo Toshima-ku Meros Language School 648000 778000
104 Tokyo Toshima-ku Toei Institute of Japanese Language 540000 660000
105 Tokyo Toshima-ku Tokyo Institute of Language, Japanese Language Center 540000 696000
106 Hokkaido Sapporo-shi International Academy 567000 808500
107 Hokkaido Sapporo-shi Japanese Language Institute of Sapporo 571500 666000
108 Hokkaido Sapporo-shi Sapporo Language Center Japanese Course 570000 694000
109 Miyagi Sendai-shi Global Japanese Academy 540000 1000000
110 Miyagi Sendai-shi Sendai Language School Japanese Course 540000 688800
111 Ibaraki Hitachi-shi Ibaraki International Language Institute 540000 710000
112 Ibaraki Mito-shi Mito International Japanese Language School 504000 714000
113 Tochigi Tochigi-shi Kogakuin Institute 498000 703000
114 Tochigi Utsunomiya-shi Chuo Bunkyo Gakuin 541800 770300
115 Tochigi Utsunomiya-shi St Mary Japanese School 504000 682500
116 Gunma Maebashi-shi NIPPON Language Academy 525000 546000
117 Saitama Koshigaya-shi Association Tokyo Asia Education 450000 580000
118 Saitama Kumagaya-shi Saitama International School 540000 830000
119 Saitama Saitama-shi Saitama Japanese Language School 540000 730000
120 Saitama Saitama-shi Tokyo Nichigo Gakuin 540000 770000
121 Saitama Saitama-shi Urawa International Education Center 540000 800000
122 Saitama Saitama-shi Yonogakuin Japanese Language School 540000 761150
123 Chiba Chiba-shi 3H Japanese Language School 576000 691000
124 Chiba Chiba-shi College of Futaba Foreign Languages 576000 661000
125 Chiba Chiba-shi Tokyo Bay Side Japanese School 540000 720000
126 Chiba Funabashi-shi Funabashi International Language School 600000 750000
127 Chiba Funabashi-shi Japan Liberal Arts Language School 567000 758700
128 Chiba Ichikawa-shi Ichikawa Japanese Language Institute 588000 692000
129 Chiba Ichikawa-shi Mizuno Gaigo Gakuin 520000 640000
130 Chiba Kashiwa-shi Asahi International School 541800 690900
131 Chiba Matsudo-shi KEN School of Japanese Language 540000 719000
132 Chiba Matsudo-shi Matsudo International School 540000 778000
133 Chiba Narashino-shi Narashino Institute of Foreign Languages 540000 710000
134 Chiba Narita-shi Narita Japanese Language School 600000 740000
135 Kanagawa Kawasaki-shi International Education Culture Center, Tokyo Education Speciality Institute 540000 610000
136 Kanagawa Yokohama-shi Asia International Language Center 540000 770000
137 Kanagawa Yokohama-shi Asuka Gakuin Language Institute 504000 649500
138 Kanagawa Yokohama-shi Kanrin Japanese School 549600 740600
139 Kanagawa Yokohama-shi Tokyo International Academy, Yokohama 524400 634400
140 Kanagawa Yokohama-shi Yokohama International Education Academy 600000 691000
141 Kanagawa Yokohama-shi Yokohama Shuho International School 630000 720000
142 Kyoto Kyoto-shi ARC Academy Kyoto 680000 780000
143 Kyoto Kyoto-shi JCL Foreign Language School 480000 800000
144 Kyoto Kyoto-shi Kyoto International Academy 588000 748000
145 Kyoto Kyoto-shi Kyoto Minsai Japanese Language School 630000 861000
146 Osaka Osaka-shi ARC Academy Osaka School 680000 770000
147 Osaka Osaka-shi Clover Language Institute 640000 770000
148 Osaka Osaka-shi Human Academy Japanese Language School Osaka 567000 733000
149 Osaka Osaka-shi Japanese Communication International School 640000 740000
150 Osaka Osaka-shi Meric Japanese Language School 600000 700000
151 Osaka Osaka-shi Nissei Nihongo Gakuen (*) 580000 680000
152 Osaka Osaka-shi Osaka International Language Institute 660000 810000
153 Osaka Osaka-shi Osaka International School of Culture and Language 600000 790000
154 Osaka Osaka-shi Osaka YMCA Gakuin Japanese Lauguage School 690000 830000
155 Osaka Sakai-shi SHIN-A International Language School 560000 750000
156 Hyogo Amagasaki-shi International College of Kobe-East
157 Hyogo Kobe-shi Aristo Foreign Language School 560000 701250
158 Hyogo Kobe-shi Clark Foreign Language School 660000 812260
159 Hyogo Kobe-shi Clark International College 660000 812560
160 Hyogo Kobe-shi Communica Institute 560000 960000
161 Hyogo Kobe-shi Interculture Language Academy 540000 801600
162 Hyogo Kobe-shi Seiko Foreign Language Center 600000 740000
163 Hyogo Kobe-shi Seiko Foreign Language School 600000 760000
164 Okayama Okayama-shi Osafune Nihongo Gakuin 540000 744750
165 Fukuoka Fukuoka-shi Fukuoka Japanese Language School 600000 720000
166 Fukuoka Fukuoka-shi Kyushu Foreign Language Academy 590000 770000
167 Fukuoka Fukuoka-shi Kyushu International Education College 510000 840000
168 Fukuoka Fukuoka-shi Nishinihon International Education Institute 660000 821000
169 Fukuoka Ogori-shi NILS 600000 750000
170 Okinawa Ginowan-shi Cross Cultural Communication Center Annexed Japanese School 630000 851500
171 Okinawa Naha-shi International Center of Language & Culture ICLC Institute of Japanese Language 600000 819000
172 Okinawa Naha-shi Japan Institute of Culture and Economics 766500 803800
173 Okinawa Urasoe-shi JSL Nihon Academy 600000 830000

Các bạn muốn đi du học ở Nhật Bản hay cần tư vấn thông tin liên quan tới du học như việc chọn trường tiếng Nhật, thủ tục du học hay chi phí du học… hãy liên hệ ngay với Thang Long OSC, hiện chúng tôi đang tuyển sinh du học Nhật Bản 2017 với nhiều ưu đãi hỗ trợ khách hàng tối đa

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác quốc tế Thăng Long
Địa chỉ: số 7, tầng 8 tòa nhà Hội LHPN, đường Tôn Thất Thuyết , Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 0868.986.528 – 0981057683 – 0981 079 362 – 0981052583

Đăng bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Tags: , ,